De starters zijn gestart !

Op 04/02 hebben we het genoegen gehad Luna Tigers te mogen ontvangen
voor een vriendschappelijke wedstrijd U16-U19-REC/Starter

Onze mannen namen al snel het voortouw met 1-0,
maar moesten uiteindelijk bezwijken aan de niet te stoppen Tigers.

Eindscore 1-6.

Wij danken dan ook de Luna Tigers voor hun aanwezigheid en al onze leden
die hier aan meewerkten om dit voor de starters mogelijk te maken.